• Depuradora de Ares-Fene, España
  • EDAR de Ourense, España
  • ETAP en Gabrovo, Bulgaria
  • EDAR de Burgos, España