• Depuradora de Ares-Fene, España
  • EDAR de Ourense, Espan?a
  • ETAP en Gabrovo, Bulgaria
  • EDAR de Burgos, Espan?a